Κατάλογος Επιχειρήσεων

Δημιουργήσαμε τη περιοχή Κατάλογος Επιχειρήσεων γιατί η σελίδα μας είναι η πρώτη σε διαδικτυακή απήχηση στις αγροτικές αγγελίες. Μέσα από τη σελίδα μας σας δίνετε η δυνατότητα να προβάλετε και να προωθήσετε τα στοιχεία της επιχείρησης σας. Στη σελίδας μας, έχουν πραγματοποιηθεί μεγάλες συναλλαγές στην Ελλάδα και το Εξωτερικό όπου και μας ζητήθηκε να προβάλουμε όχι μόνο αγγελίες αλλά και στοιχεία επικοινωνίας αγροτικών και κτηνοτροφικών επιχειρήσεων.

Όλες οι αγροτικές – κτηνοτροφικές επιχειρήσεις μπορούν να ενταχθούν στο Κατάλογο Επιχειρήσεων με κόστος μόνο 40 ευρώ ανά χρόνο.

Συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία και η Επιχείρηση σας θα εμφανιστεί εφόσον πραγματοποιήσετε τη κατάθεση του παραπάνω ποσού. Στη τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%. Το συνολικό κόστος με Φ.Π.Α. ανέρχεται στα 49,60 Ευρώ ανά χρόνο. Ο λογαριασμός κατάθεσης θα σας σταλεί με e-mail εφόσον κάνετε προσθήκη την επιχείρηση σας.

 

Submit A Listing

Category selection
You need to pick the categories first and then you'll be shown the available fee plans for your listing.
*
Your plan's details:
365 days
Free Listing
  • 2 images allowed.
Listing Information
*
*
URL:
Link Text (optional):
Listing Images

Current Images

There are no images currently attached to your listing.

Upload Images

Image slots available:
2 / 2
File size:
0 - 10 MB
Image width:
0px - 500px
Image height:
0px - 500px

Terms and Conditions