ΑΓΟΥΡΕΛΑΙΟ ,GREEN OLIVE OIL

 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΑΓΟΥΡΕΛΑΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΣ, ΧΩΡΙΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ , ΡΑΝΤΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΧΗΜΙΚΑ, ΝΕΑΣ ΕΣΟΔΕΙΑΣ 2015. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΤΙΜΗ ΔΟΧΕΙΟΥ(ΤΕΝΕΚΕΣ), 17 ΚΙΛΩΝ : 75 ΕΥΡΩ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ Email: nasfot@yahoo.gr ΝΑΣΟΣ
EXTRA VIRGIN GREEN OLIVE OIL, HOME PRODUCTION, WITHOUT ANY FERTILIZERS, OR SPRINKLINGS AND ANY OTHER CHEMICALS. NEW CROP 2015. LIMITED PRODUCTION. CAN PRICE, 17 KGS : 75 EUROS. CONTACT THRU Email: nasfot@yahoo.gr. NASOS

Facebookmailby feather

Σχόλια (0)

Απενεργοποιημένο ping!

Προσθήκη Σχολίου